परिपत्र
परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2074-श्रावण-29

|


2017-08-13 10:53:26
परिपत्र (निजामती सेवा दिवस, २०७४ मुल समारोह समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा)

प्रकाशित मिति : 2074-भाद्र-1

|


2017-08-17 11:04:22
परिपत्र (निजामति सेवा दिवसको नारा)

प्रकाशित मिति : 2074-भाद्र-12

|


2017-08-28 10:55:41
परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2074-भाद्र-12

|


2017-08-28 10:58:43
परिपत्र (वैदेशिक अध्ययन तालिम/छात्रवृत्ति सम्बन्धमा)

प्रकाशित मिति : 2074-भाद्र-15

|


2017-08-31 11:14:23
प्राविधिक परिपत्र(प्राविधिक सर्कुलर नं.२)

प्रकाशित मिति : 2074-भाद्र-20

|


2017-09-05 11:16:03
परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2074-कार्तिक-1

|


2017-10-18 11:17:27
परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2074-कार्तिक-19

|


2017-11-05 11:18:19
परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2074-कार्तिक-20

|


2017-11-06 11:19:28
परिपत्र (आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी आयोगको १९ बुँदे नितिगत निर्णय)

प्रकाशित मिति : 2074-पौष-2

|


2017-12-17 11:20:59
परिपत्र (सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा)

प्रकाशित मिति : 2074-पौष-2

|


2017-12-17 11:26:42
निजी कित्ता जग्गा रेखांकन तथा रुखको जात र संख्या यकिन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2074-फाल्गुन-10

|


2018-02-22 11:27:38
परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2074-चैत्र-23

|


2018-04-06 11:35:40
परिपत्र (काज फिर्ता सम्बन्धमा)

प्रकाशित मिति : 2074-चैत्र-26

|


2018-04-09 11:28:55
परिपत्र (शहादत सम्बन्धमा)

प्रकाशित मिति : 2075-आषाढ-2

|


2018-06-16 11:37:14
परिपत्र (वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृत्तीमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा)

प्रकाशित मिति : 2075-आषाढ-19

|


2018-07-03 11:38:20
परिपत्र (सम्पू्ूर्ण नापी कार्यालयहरुका लागि)

प्रकाशित मिति : 2075-श्रावण-6

|


2018-07-22 11:42:10
परिपत्र (जियोडेसी तथा जि.एन.एस.एस. विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन सम्बन्धमा)

प्रकाशित मिति : 2075-श्रावण-6

|


2018-07-22 11:43:01
परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2075-श्रावण-9

|


2018-07-25 11:43:54
लेखापरीक्षण सम्बन्धी परिपत्र (ओखलढुङ्गा, डडेलधुरा, डोल्पा, अ्रघाखाँची, म्याग्दी, नुवाकोट, मनाङ, प्यूठान, बाजुरा, सल्यान, जुम्ला, मुगु, बैतडी, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, मुस्ताङ, जाजरकोट, रसुवा, बझाङ, डोटी, रोल्पा, सोलुखुम्बु, अछाम, कालिकोट, दार्चुला, दैले

प्रकाशित मिति : 2075-श्रावण-23

|


2018-08-08 11:44:46
परिपत्र (Basic GIS तालिम सम्बन्धमा)

प्रकाशित मिति : 2075-श्रावण-29

|


2018-08-14 11:45:45
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2075-पौष-8

|


2018-12-23 11:46:52
परिपत्र समबन्धमा

प्रकाशित मिति : 2075-पौष-13

|


2018-12-28 11:48:05
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2075-माघ-5

|


2019-01-19 11:53:34
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2075-माघ-24

|


2019-02-07 11:58:28
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2075-फाल्गुन-1

|


2019-02-13 11:59:53
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2075-फाल्गुन-2

|


2019-02-14 00:00:00
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2075-फाल्गुन-3

|


2019-02-15 12:02:25
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2075-फाल्गुन-5

|


2019-02-17 12:03:59
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2075-फाल्गुन-27

|


2019-03-11 12:05:20
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-बैशाख-6

|


2019-04-19 12:06:38
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-बैशाख-8

|


2019-04-21 12:07:43
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-2

|


2019-05-16 12:09:28
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आषाढ-31

|


2019-07-16 18:13:05
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आषाढ-31

|


2019-07-16 18:13:53
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-श्रावण-1

|


2019-07-17 18:18:54
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-श्रावण-11

|


2019-07-27 03:23:03
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-श्रावण-11

|


2019-07-27 03:24:52
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-श्रावण-17

|


2019-08-02 20:26:10
परिपत्र सम्वन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-श्रावण-21

|


2019-08-06 04:47:20
नयाँ भवन निर्माण

प्रकाशित मिति : 2076-श्रावण-27

|


2019-08-12 23:59:26
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-1

|


2019-08-18 20:25:56
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-8

|


2019-08-25 19:35:52
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-11

|


2019-08-28 20:27:23
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-12

|


2019-08-29 19:15:08
लेखा परीक्षण तथा संपरीक्षण गराउने सम्बन्धमा।

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-24

|


2019-09-10 23:08:07
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-25

|


2019-09-11 20:48:12
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आश्विन-3

|


2019-09-20 00:51:07
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आश्विन-8

|


2019-09-25 19:17:56
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आश्विन-14

|


2019-10-01 00:09:20
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आश्विन-16

|


2019-10-03 00:10:14
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-कार्तिक-18

|


2019-11-04 20:17:55
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-1

|


2019-11-17 23:31:33
कर्मचारीको विदा स्वीकृत सम्बन्धी परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-13

|


2019-11-29 22:33:23
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-17

|


2019-12-03 23:23:09
प्रजातन्त्र दिवस सम्बन्धी परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2076-फाल्गुन-5

|


2020-02-17 23:51:33
चमेना गृहहरुमा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ निषेध गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2076-चैत्र-6

|


2020-03-19 21:20:37
परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-चैत्र-9

|


2020-03-22 21:12:36
परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2076-चैत्र-10

|


2020-03-23 22:57:26
नेपालको निशान छाप

प्रकाशित मिति : 2077-आषाढ-12

|


2020-06-26 21:43:24
Emulsion Explosive को प्रयोग सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-आषाढ-12

|


2020-06-26 21:47:04
कर्मचारी विवरण पठाईदिनेबारे परिपत्र सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-श्रावण-1

|


2020-07-16 22:38:16